Varumärke & identitet

Förflytta eller bygga nytt varumärke?

Hur är ett varumärkesarbete uppbyggt?

Ett varumärke skapas inifrån, därför jobbar vi i processer med ledningsgrupper eller varumärkesanvariga för att sätta grunden i en varumärkesplattform. Processen ser lite olika ut beroende på om det är företagets varumärke, ett produktvarumärke eller arbetsgivarvarumärket. Det ingår alltid en genomgång av företagets övergripande strategiska plan, mål, visioner och värdegrund. Utöver det görs olika analyser, ofta med kompletterande intervjuer. Sedan börjar resan till det vi vill skapa.

Ibland resulterar det även i nya eller justerade grafiska profiler och identiteter, samt ett bärande kommunikationskoncept som får det hela att lyfta.

Vad är en varumärkesplattform?

En varumärkesplattform kan vara både enkel eller mer omfattande. Men oavsett, blir varumärkesplattformen ett viktigt verktyg för såväl företagskultur som för kommunikation, marknadsföring och varumärkesbyggande. Ibland kompletteras den med en budskapsplattform.

Leder varumärkesarbetet alltid till en ny grafisk profil?

Inte alltid, men ofta. Precis som företag utvecklas behöver den grafiska profilen uppdateras. När varumärket omarbetas eller skapas från grunden behöver det en förpackning som ger rätt bild av innehållet. Ibland är det följden av ett varumärkesarbete och ibland har tiden bara kommit i kapp.

Koncept är det förpackade varumärkeslöftet

Konceptet är den röda tråden i kommunikationen och bygger på en idé som gör att kommunikationen sticker ut. Den är bäraren av kampanjer, aktiviteter och budskap och när den fungerar som bäst är det just det vi minns och förknippar företaget med. Ett koncept kan också göras som en marknadsföringsinsats för något företaget vill lansera.

Arbetsgivarvarumärke

Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?

Inom de flesta yrken råder stor konkurrens om kompetens. Organisationers värderingar, personalpolitik och kultur är viktigare än någonsin. Tiden då företag skriver kravlistor och berättar vad de erbjuder är förbi. Varje ny tjänst behöver säljas in utifrån helt andra kriterier. Företag behöver ge en bild som är intressant, komma med argument som känns lockande och backa upp det med bevis, och inte minst finnas i rätt kanaler för att synas. Vi hjälper till med den resan, som i de flesta fall tar avstamp i kultur och värdegrund och ibland behöver arbetet börja där.

Hur ser processen ut?

I de uppdrag vi genomför kan följande delar ingå:
 • Processledning
 • Workshops med ledningsgrupp och chefsgrupper
 • Djupintervjuer och enkäter
 • Analyser och rapporter
 • Omarbetning av värdegrund, översyn varumärke
 • Arbetsgivarvarumärkesplattform
 • Rekryteringsstrategi
 • Rekryteringskoncept
 • Strategi för implementering internt
 • Utbildning och verktyg för internkommunikation
 •  

  HÄR VAR DET KAKOR! Denna webbsida använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbsida accepterar du detta.
  Läs mer om vår personuppgiftshantering och policy.