STRATEGI

Gör strategiska val

Varför behövs en strategi?

En strategi handlar om att få struktur på kunskap som i regel redan finns i organisationen. Därför involverar vi ledning och medarbetare i olika workshops, där vi ställer de kluriga frågorna och leder processen med hjälp av olika modeller. Ibland behöver vi ta reda på mer och då gör vi intervjuer eller annan research.

Hur går det till?

Det finns olika modeller för att ta fram en strategi. Grunden är en noggrann nulägesanalys, tydligt syfte och mål och sedan ett gediget målgruppsarbete. När vi vet hur vår målgrupp tycker och tänker vet vi också hur vi ska möta upp med relevanta budskap i rätt kanal.

Vi föredrar en holistisk syn

Oavsett om det handlar om branding, arbetsgivarvarumärke eller digital strategi så hänger de samman och är beroende av varann. En kommunikationsstrategi behöver ta hänsyn till alla de förflyttningar som de olika strategierna har till uppgift att leda till. Vi ser en fördel att vara en byrå som kan ha det helhetsperspektivet och får samspelet att lira. 

Confettis erfarenhet av strategiskt arbete

 • Varumärkesarbete
 • Arbetsgivarvarumärke
 • Internkommunikation
 • Hållbarhetskommunikation
 • Affärsplaner
 • Kommunikationsstrategier
 • Digitala strategier
 • PR-strategier
 • Konceptutveckling
 • Opinionsbildning
 • Målgruppsanalyser
 • Content marketing strategier
 • Kundresor
 • HÄR VAR DET KAKOR! Denna webbsida använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbsida accepterar du detta.
  Läs mer om vår personuppgiftshantering och policy.