Close

Jobb

Gavlegårdarna grafisk profil

Gavlegårdarna är ett av Sveriges äldsta och största allmännyttiga bostadsföretag. Att vara kommunalt bostadsbolag innebär ju inte bara att förse orten med ett varierat utbud av bostäder. Man har också ett socialt ansvar vilket kommer till uttryck i Gavlegårdarnas nya vision som arbetades fram under hösten 2013 och som lyder: […]

Read More

Idre Fjäll året runt

Om vi frågar Idreborna själva beskriver de sin miljö som magisk. Naturen berör ända in i själen och här börjar det fantastiska fjällmassivet. Här finns renarna, skidåkningen, fjällvandring och galet många året runt-aktiviteter. För några år sedan jobbade vi med Idre Fjälls identitet och varumärke och nu försöker vi fånga och […]

Read More

Swedish Steel Prize 2014

Vi var med redan 1999, då SSAB startade Swedish Steel Prize för att uppmuntra branschen till att använda höghållfasta stål på nya innovativa sätt. 1999 deltog 200 gäster och priset delades ut av kungen, idag deltar över 800 gäster från 47 länder. Eventet består av tre delar: Experience Day med […]

Read More

Katalogen som blev magasin

Kläppen är fjällvärldens pionjär och fick nyligen utmärkelsen Årets Skidambassadör. Tillsammans med Kläppen har vi skapat begreppet Kläppensnö som inte minst gästerna tagit till sig och som används flitigt i kommunikationen i sociala medier. Redan för några år sedan lämnade vi den traditionella katalogen och skapade ett magasin istället. Här […]

Read More

Falu kommuns gymnasieval

Den kommunala gymnasieskolan har de senaste åren haft ett minskande antal sökande elever. De kommunala gymnasieskolorna har generellt inte haft samma tydliga profilering som friskolorna. För att inte hamna i en osund konkurrens kring fria datorer, fria körkort och andra erbjudanden för att få sökande till gymnasieplatserna krävdes att varumärket […]

Read More

Kanthal Award – Innovation värd att dela

Sedan starten 1931 har innovation varit en del av Kanthals DNA. “Om vi väcker innovationsandan hos fler, kommer världen att berikas av nya möjligheter. Lyckas vi inspirera fler människor att hitta innovativa användningsområden inom heating technology and resistance materials, kommer det att leda till en mer hållbara värld där vi […]

Read More
Top