Utbildning: Lär dig leda kreativa och effektiva distansmöten

I en global värld är distansmöten en del av vardagen. Konsten är att göra dem intressanta, givande och effektiva. Befriade från multitasking och tudelad uppmärksamhet. För att lyckas behöver vi grunderna i hur vi skapar riktigt bra fysiska möten, för att därefter flytta in detta i den digitala plattformen. Ofta finns redan tekniska plattformar inom organisationen men de nyttjas sällan fullt ut.

Gå direkt till anmälan.

Vi är glada att kunna bjuda in till en utbildning som gör dig till en föredömlig mötesledare av såväl fysiska möten som digitala distansmöten, en kompetens du kan sprida vidare i din organisation.

Utbildningen genomförs i ett samarbete mellan Confetti och Open Space Consulting. Kursledare är Thomas Herrmann som har många års erfarenhet av facilitering och utbildning i mötes-ledning i Sverige och internationellt. Kursen utgår från metodiken Whole Person Process Facilitation. Passar alla typer av möten där du vill ha dialog, kunskapsutbyte och konkreta resultat exempelvis produktutveckling, innovationsarbete, förändringsarbete, säljmöten.

Utbildningen är upplevelsebaserad, där du omsätter teori till praktik. Du får också fina coacher i dina kursdeltagare, där ni kan ha ett fortsatt erfarenhetsutbyte.

Kursen ger följande

  • Verktyg för att förbereda och genomföra bra möten, både fysiska och på distans.
  • Förståelse för hur hjärnan och människor fungerar, så att du kan möta och guida dem genom mötet.
  • Att hålla fokus och att bygga engagemang.
  • Hur man hanterar svåra frågor i möten på distans.
  • Att kunna genomföra kreativa och effektiva möten i stora och små grupper.
  • Orientering i olika tekniska plattformar, från telefonmöte till användande av avancerade programvaror.
  • Möjlighet att praktiskt genomföra distansmöten.

KURSLEDARE THOMAS HERRMANN

Thomas är mycket anlitad utbildare och facilitator, främst i -Sverige, Norge och Holland. På referenslistan finns bland andra Alfa Laval, Astra Zeneca, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs stad, Jordbruksverket, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings Universitetssjukhus, Sensus, Skattemyndigheten, Skandia Liv, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och Volvo Lastvagnar.

 

Jag är allergisk mot traditionella möten där såväl energi som kunskap ofta slösas bort. Jag är glad över att få medverka till att frigöra livskraft i människor, organisationer och samhälle.

Thomas Herrmann

 

OMFATTNING
Totalt 3 dagar: 2 dagar fysiskt möte, 1/2 dag på distans, uppföljande 1/2 dag distansmöte 3 månader senare.

TID & PLATS
8–9 november,
Dalarna Science Park i Borlänge.

21 november, kl 8.30–12.30
Distansmöte.

13 februari 2018, kl 8.30–12.30
Distansmöte.

ANTAL DELTAGARE
Max 20 personer.

PRIS
13 000 kr inkl. fika, lunch och -dokumentation. 500 kr rabatt om fler från samma företag anmäler sig. Faktureras innan kursstart.

KURSINNEHÅLL
Facilitatorns roll
Hur förbereder jag ett bra möte?
Ta vara på potentialen
i gruppen.
Förutsättningar för kommunikation, medvetenhet om egna och andras filter.
Stimulera hela hjärnan.
Intuitionen som verktyg i möten.
Håll energin hög genom hela mötet.
Vilka ”ryggsäckar” påverkar mötet och hur hanterar vi dem?
Designa ditt eget möte.
Vi utvärderar lärandet och konkreta effekter.

DISTANSMÖTE 1
Förberedelser inför genomförande av egna distansmöten.
Presentation av eget upplägg, återkoppling och förfining.

DISTANSMÖTE 2
Uppföljning – hur har vi omsatt det vi lärt, hur kommer vi vidare?

 

ANMÄLAN
Utbildning: Lär dig leda kreativa och effektiva distansmöten

Anmälan är stängd.

CONFETTI AB

Stationsgatan 16, 784 33, Borlänge
0243-668 00
info@confetti.se