Utbildning: Få internkommunikationen att fungera

De flesta företag tycker att internkommunikation är svårt och få är nöjda med hur den fungerar. De flesta medarbetare tycker att de vet för lite om företagets planer, inte får vara tillräckligt delaktiga och gärna vill bidra mer. Samtidigt som deras chefer inte vill något hellre!

Internkommunikation är en strategisk förutsättning för ett starkt varumärke, nöjda kunder, engagerade medarbetare och god lönsamhet, därför borde det vara mer än HRs angelägenhet.

För att internkommunikationen ska bli slagkraftig behöver alla funktioner samarbeta. Till detta behövs en plan och rätt verktyg. I kombination med kommunikativt ledarskap och medarbetarskap kommer du att lyckas med att ta vara på kraften i hela organisationen.

Denna endagsutbildning vänder sig till dig som jobbar med strategier, HR, marknad och kommunikation. Kursen ger insikter om vilka delar som måste vara på plats samt verktyg att börja praktisera i din egen verksamhet.

Anmäl dig här.

Kursens innehåll

Föreläsningar och praktiska övningar blandas under inspirerande former. Du får öva på att bli en bättre kommunikatör samt får verktyg för att jobba med internkommunikation i ditt företag.

Del 1.

 • Dagens internkommunikation skiljer sig från igår
 • Effekterna av lyckad internkommunikation
 • Hur tar man till sig information och kunskap?
 • Vad ska kommuniceras till vem och när?
 • Strategikartan
 • Kanalval
 • Grunderna för budskapsår
 • Bygg upp ditt budskap

Del 2.

 • Kommunikativt ledarskap
 • Kommunikativt medarbetarskap
 • Vad motiverar människor?
 • Ansvar och roller
 • Dialog – så enkelt eller så svårt
 • Konsten att lyssna och bli lyssnad till
 • Kommunikationstrappan, effekten av olika typer av mötesarenor

Kursledare

Nöjda kunder, starkt varumärke, gott ledarskap och engagerade medarbetare hänger ihop. Därför jobbar vi också ihop:

Eva Mandelqvist, Confetti

25 års erfarenhet av kommunikation i och mellan människor i såväl små som stora organisationer inom alla branscher.

Maria Dahlström, Tricada

20 års erfarenhet av affärsutveckling ur ett ledarskaps- och medarbetarskapsperspektiv.

Pris

4 900 kr per person, fika och lunch ingår.

500 kr rabatt för följande om ni anmäler er sig från samma organisation.

Min antal 8 personer.

Tid och plats

Haganäs
Tomnäs 6, 784 78 Borlänge
Onsdag 31 maj eller torsdag 21 september.
09.00 – 16.00

Anmäl dig här.

CONFETTI AB

Stationsgatan 16, 784 33, Borlänge
0243-668 00
info@confetti.se