Engagerande utmaningar

Falu Energi & Vatten

Resan med Falu Energi & Vattens arbetsgivarvarumärke

Under 2019 inleddes jobbet med FEVs arbetsgivarvarumärke, där vi omarbetade värdegrund och skapade en strategi för internkommunikation. Att jobba strategiskt med internkommunikation är verkligen vägen till att uppnå ett ökat engagemang och en stimulerande företagskultur. Allt det där som främjar nytänkande och utveckling. Det andra syftet var att forma ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Process med högt engagemang

Medarbetare har ofta bra åsikter, utmaningen är att hitta former för att allt bra ska komma fram. Därför är det så bra med djupintervjuer, och till det kopplades en enkät där alla fick tycka kring värdegrund och företagskultur. Vi hade också en serie workshops med ledning och chefer för att vända på stenar, tänka nytt och forma det ”nya FEV”. 

Vad har arbetet har lett till?

Det här är ett långsiktigt arbete som bygger på att det finns en bra plan. I vår leverans ingick följande:

  • Omarbetning av värdegrund, tydliggörande av företagets mål, strategi och varumärke
  • Arbetsgivarvarumärkesplattform
  • Rekryteringsstrategi
  • Rekryteringskoncept
  • Strategi för internkommunikation
  • Utbildning och implementering är andra delar i uppdraget
Spela videoklipp

En engagerande rekryteringsfilm

Behöver ditt arbetsgivarvarumärke också ses över?

HÄR VAR DET KAKOR! Denna webbsida använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda denna webbsida accepterar du detta.
Läs mer om vår personuppgiftshantering och policy.