Close

september 29, 2015

Gavlegårdarna grafisk profil

Gavlegårdarna är ett av Sveriges äldsta och största allmännyttiga bostadsföretag. Att vara kommunalt bostadsbolag innebär ju inte bara att förse orten med ett varierat utbud av bostäder. Man har också ett socialt ansvar vilket kommer till uttryck i Gavlegårdarnas nya vision som arbetades fram under hösten 2013 och som lyder: ”Vi får människorna i Gävle att känna sig hemma, med bostaden, närmiljön, grannarna och övriga Gävlebor”. Gavlegårdarnas kärnvärden är ”Hjärta” och ”Hjärna”. Den senaste varumärkesundersökningen som gjordes hösten 2011 visade att Gavlegårdarna redan hade en stark ställning hos både hyresgäster och övriga Gävlebor och att Gavlegårdarna uppfattas som professionella, pålitliga, transparenta och rättvisa – men också lite tråkiga. Man såg Gavlegårdarna som ett bostadsbolag, inget mer.

Uppdraget bestod i att genom en utvecklad visuell identitet bidra till att Gavlegårdarna skulle uppfattas som ett personligare företag som har glimten i ögat och våga lite mer. Ett kommunalt bolag som kommunicerar med värme och humor och som är kända inte bara för att hyra ut bostäder utan även för att göra allmän nytta för hela Gävle. I uppdraget ingick också utöver det visuella att arbeta fram tonalitet och uttryck i text för att förstärka dessa värden. Ett symbolspråk arbetades också fram för att underlätta eventuella språkliga barriärer. Confetti tog fram ett stort antal applikationer med allt från skyltar, profilmaterial, rekryteringsannonser till hur tvättstugeinformation och informationsbrev kring snöröjning skulle kunna se ut och kommuniceras.

Top