Close

oktober 10, 2015

Falu kommuns gymnasieval

Den kommunala gymnasieskolan har de senaste åren haft ett minskande antal sökande elever. De kommunala gymnasieskolorna har generellt inte haft samma tydliga profilering som friskolorna. För att inte hamna i en osund konkurrens kring fria datorer, fria körkort och andra erbjudanden för att få sökande till gymnasieplatserna krävdes att varumärket skulle förnyas och tydligare förmedla de fördelar och starka värden som de två kommunala skolorna i Falun har. Vårt uppdrag var att ta fram ett koncept för profilering av de två gymnasieskolorna Lugnet och Kristinegymnasiet. De skulle få ett nytt och mer tilltalande och målgruppsanpassat formspråk och ett uttryck som i högre grad talar direkt till niondeklassare som främsta målgrupp samt deras föräldrar. Ett positivt och tydligt koncept tillsammans med ett nytt grafiskt manér ska också tydliggöra att skolorna hör ihop men ger också möjlighet för skolorna att profilera sig enskilt.

”Hej framtidens stjärna” blev vår hälsningsfras. Genom epitetet ”Framtidens stjärnor” talar vi om att Faluns kommunala gymnasier har det som krävs för att var och en ska kunna bli en stjärna. Som hjälper eleverna att göra verklighet av sina drömmar. Konceptet utgår ifrån gymnasieskolans kommunikationsstrategi med de fem värdeorden (Kompetenta, Engagerade, Öppna, Trygga, Framtidsinriktade) samt löftet: ”Vi hjälper dig att göra verklighet av dina drömmar”.

I de filmer vi tog fram var valde vi också att ungdomar skulle fronta som “programledare”. De skulle besöka skolorna, visa runt och till befintliga elever och lärare ställa de frågor som en 15-åring har inför sitt gymnasieval. Vi ville inte heller fokusera på enbart de större frågorna som ”vad kan jag bli” och ”hur ser det ut på arbetsmarknaden för naturvetare”, utan också de frågeställningar som faktiskt är högst väsentliga i en 15-årings liv, som ”finns det ett café” och ”är det mycket plugg”. Dessa frågor skulle besvaras  på ett ärligt och transparent vis av befintliga elever på de båda skolorna.

 

Top