Close

september 30, 2015

Excellent innehållsproduktion

Sedan flera år tillbaka producerar vi Stora Enso Skogs magasin Excellent som vänder sig till skogsägare. Utöver det tar vi varje månad fram ett nyhetsbrev som bland annat bygger på omvärldsbevakning. Genom att kontinuerligt och systematiskt lyssna av nätet får vi en bild över vad skogsaktiva pratar om, samtidigt som uppdraget är att skapa synergier mellan webb, nyhetsbrev, sociala medier och den tryckta tidningen. Nyhetsbrevets nyheter är snabbare i sin karaktär och handlar om ekonomi, aktuella händelser samt tips och artiklar om skogsskötsel. I uppdraget ingår att skapa synergier och relevant innehåll för de olika kanalerna. Tillsammans med Stora Enso Skog har vi varje månad en nyhetsbrevsredaktion.

Top